İLGİ YETENEK KARİYER
BELİRLEME TESTİ

 Proje İle  ilköğretim 4 – 8. sınıf, lise 9 -12 sınıf 

aralığındaki tüm öğrencilere uygulanan; 

  • Öğrencinin kişilik özelliklerini,
  • Çalışma alışkanlıklarını,
  • Öğrenme stillerini,
  • Çoklu zekasını,
  • Alan yeteneğini ve mesleki
    ilgisini belirlemeye yönelik geliştirilmiş bir yazılım uygulamasıdır.

Yüzlerce Kurum Binlerce Öğrenci Yararlandı

    Günümüz eğitim öğretim disiplinleri, tek tip öğrenci profili yerine farklı yetenek, tutum ve değerlere sahip öğrenci profillerine odaklanmaktadır. Bu odaklılıkta, Öğrenci Merkezli Eğitim anlayışını beraberinde getirmektedir. Öğrenci Merkezli Eğitim anlayışı, öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, baskın zekâ alanını, öğrenme türünü, mesleki ilgisini ve alan yeteneğini belirleyerek, öğrencinin doğru yönlendirilmesini amaçlamaktadır.

                Öğrencilerinin kendilerini tam olarak tanımalarının sağlanması, meslek seçimi ve kariyer planlaması yaparken çevrenin ve ailenin sadece popüler olan bir mesleğe yönlendirme çalışmasına izin vermeden ilgi ve yetenekleri ölçütünde seçim yapmaları için gerekçelendirilmiştir.

Uygulama Raporları
Öğrenci
0
Kurum
0
Rapor
0
Seminer
0

Kurumunuz ve Öğrencileriniz İçin Fark Yaratmak İstiyorsanız Bu Proje Sizin İçin.

Rehberlik Testleri-Cloud Akademi

Test Norm Özellikleri

Mesleki Yönelim / Çalışma Alışkanlıkları

Matematik-Bilgisayar Yönetim-Ekonomi Sosyal Bilimler Tasarım Doğa Bilimleri Biyolojik-Tıbbi Bilimler Mühendislik/Teknik Eğitim Bilimleri İletişim Bilimleri Sanat

Öğrenme Stilleri / Alan Yetenekleri

Görsel İşitsel Dokunsal ALAN YETENEKLERİ Sözel Sayısal Eşit AğırlıK

Kişilik Özellikleri

Popüler, Eylemci, Mantıksal, Duygusal

Çoklu Zeka Türü

Sözel –Dilsel, Kişilerarası-Sosyal, Mantıksal-Matematiksel, Görsel-Uzamsal, İçsel, Müziksel-Ritmik, Bedensel-Kinestetik, Doğa

Analiz Ve Raporlar

Öğrenci analiz raporu, Şube analiz raporu, Seviye analiz raporu ve Okul analiz raporlarıdır.

İlgi Yetenek Kariyer Belirleme Projesi

Haber bülteni