Proje Süreci ve Çıktıları
Bireysel Ve Kurumsal Raporlar
Yetenek Analizi

Çocuklarinizi keşfetmek ister misiniz
İlgi Yetenek Kariyer Belirme Testi Muhtemel Çıktıları

Öğrenci ve Öğretmen için projenin faydaları

ÖĞRENCİLER İÇİN;

Öğrenci bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçecektir.

 •       Öğrenci kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak davranışlarını düzenleyecektir.
 •       Öğrenci nasıl öğrendiğini bilecek ve derse katılımı artacak. 
 •       Öğrenci çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre kendini disipline edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunlar belirlenecek ve iyileştirmeye yönelik etkinlik arttırılacaktır.
 •       Öğrencinin çoklu zeka özellikleri ortaya koyularak baskın zeka türü belirlenecektir ve buna bağlı olarak mesleki yönelim sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirme gerçekleştirilecektir. 
 •       Öğrencinin Mesleki ilgisi ortaya koyularak yanlış alanlara yönlenmesi engellenecektir.
 •       Bilgiyi öğrenme sürecinde kendinden emin olarak öğretmenini yönlendirebilecektir. Müfredatın işlenmesinde sürece katılımcı, bilinçli bir birey haline gelecektir. 
 • VELİLER İÇİN;      Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda daha bilinçli bir veli profiline sahip olacaktır.
  •       Öğrencisinin tutum ve değerleri noktasında iyi bilgilenmiş veli, öğrencisinin gelişiminde daha katılımcı olacaktır. Bu aynı zamanda okul – aile ilişkisini de güçlendirecektir.
  •       Öğrencinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.
  •       Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve öğretmenleriyle bu konuda diyalog kurma ihtiyacı hissedecektir.
  •       Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
 • Veli öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.

ÖĞRETMENLER İÇİN ;
 • Öğretmen Öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir. 

  •       Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda sınıf içi etkinliği arttıracaktır.
  •       Öğrencinin tutum ve değerlerini iyi bilen öğretmen, öğrencisi ile daha iyi iletişime geçecektir. Bu aynı zamanda okuldaki eğitim ve öğretim kalitesinin artmasında da çok etkili olacaktır. 
  •       Öğrencisinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.
  •       Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve bilgiyi verme sürecinde daha kesin yöntemler kullanacaktır. 
  •       Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
  •       Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.  
  •       Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin sınıf içi faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik etkinlikleri arttıracaktır.
  •       Her şeyden önemlisi öğrenci-öğretmen ilişkisi daha üst düzeylere çıkacak, mutlu öğrenci, mutlu öğretmen anlayışı ortaya çıkacaktır.
Örnek Bireysel Sonuç Dosyası İndir