Uyguladığımız Test Ve Envanterlerden Bazıları

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

 Bu ölçeğin amacı, öğrencilerin sınav ile ilgili kaygılarını ve sebeplerini belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

Öğrencilerin başarısız olmasına yol açan nedenleri belirleyerek, onları ortadan kaldırmaya yönelik rehberlik çalışmalarında data elde etmek.

BURDON DİKKAT TESTİ

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim – Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek..

MESLEKİ İLGİ ENVANTERİ

Envanterin  amacı, öğrencilerin kişilik özelliklerini belirleyerek, mesleki ilgisini ve yönelimini belirlemektir.

MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ

Lise öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerini, dolayısıyla onlardan beklenilen mesleki gelişim görevlerini ne derece yerine getirdiklerini belirleyen test envanteri.

BURDON DİKKAT TESTİ

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim – Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek..

ÇALIŞMA DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ

Ölçeğin  amacı, öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek.

KİME GÖRE BEN NEYİM

Envanter, öğrencilerin birlikte yaşadıkları çevre tarafından hangi özellikleri ile tanındıklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KİMDİR BU ENVANTERİ ?

Sınıfın sosyal yapısını tanıma amacıyla kullanılır. Bu teknik öğrencilerin, kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıkları konusunda bilgi verir.

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

Testin amacı, öğrencilerin belli başlı problemlerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

YAŞAM PENCEREM ANKETİ

Yaşam pencerem anketi ekim ayı içerisinde ortaokul ve liselerde, okul rehberlik hizmetleri tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir.

SOSYOLOJİ

Bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleri ile olan ilişki biçimi, grup içindeki alt grupları, klikleri, kısaca grubun gerçek…